fbpx

Torre de la Presó

Les parts més dèbils d’una muralla són les seues portes, i per això, per a protegir-les, es construïen torres defensives a cada costat. L’exemple més clar el tenim a Sogorb amb la Torre de la Presó, situada al costat d’una de les antigues portes d’accés a la ciutat, el Portal de Terol.

 

Exteriorment és de planta cilíndrica, amb un cos inferior de major diàmetre i probablement més primitiu que l’anterior, en el qual se situen les cel·les que van ser utilitzades com a presons. El segon cos té un diàmetre de 8,70 m. i està dividit interiorment per dues plantes de secció octogonal, amb voltes de creueria d’estil gòtic, espitlleres i comunicació fins a la terrassa per una escala de caragol continguda en el mur. L’alçària total és de 21,30 m. i la seua antiguitat, igual que per a la pròxima Torre del Botxí, es pot situar cap al segle XIV.