fbpx

Llacunes de Segorbe

Dins del Parc Natural, les llacunes estan incloses al  “Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana” com Espais Naturals Protegits. Les Llacunes de “la Butrera”, de “la Rosa”, del “Portillo” i la del “Gabacho” tenen el seu origen en excavacions de terra per extraure argila. En aquestes s’ha desenvolupat un ecosistema format per peixos, barbs i carpes fonamentalment, també ocells com polles d’aigua o l’ànec comú, a més serveixen de repòs a ocells migratoris com garses i diferents tipus d’anàtids, i per últim, algunes espècies d’amfibis i rèptils hi habiten.

Llacuna de la Butrera

Es troba a la partida de “la Butrera”, de la qual agafa el seu nom. La superfície formada per l’aigua és de aproximadament de 14.800 metres quadrats i la profunditat mitja de la llacuna és de 17m.

Llacuna del Portillo

Es troba a la partida de “Pinos Veros”, en front de la partida de “el Portillo”. La superfície aproximada és d’uns 6.000 metres quadrats i té una profunditat de un 8 metres. Es troba a l’esquerra del camí que va des de Segorbe fins a “la Masia de Tristán”, sent de fàcil accés. Disposa d’àrea de berenadors.

Llacuna de la Rosa

Es troba a la partida de “la Rosa”. La seua superfície d’aigua és de aproximadament 26.400 metres quadrats i té la major profunditat de les quatre llacunes, amb uns 25m. Es troba a la dreta del camí que va des de Segorbe fins a “la Masia de Tristán”, sent de fàcil accés.

Llacuna del Gabacho

Es troba a la partida “del Llano”, més coneguda com “la del Gabacho”, terrenys pertanyents a la Masia de “la Virgen”, de propietat particular. El seu origen, com les anteriors, és l’extracció d’argila, però a diferència de les altres, aquesta encara és en actiu, per lo que el perímetre de la bassa d’aigua canvia constantment. La seua superfície és aproximadament de 32.700 metres quadrats i la seua profunditat és de uns 20 metres.