fbpx

Muralles Medievals

Amb una longitud pròxima a un quilòmetre, partien des del castell. Els restes arqueològics més antics situen l’existència d’un recinte emmurallat anterior al segle XI, però el creixement de la ciutat obliga a la reestructuració de les seues muralles i, així, Sogorb experimentarà al llarg dels segles distintes modificacions i ampliacions de les muralles. La muralla que es conserva pertany al traçat que hi va haver en el segle XIV, i la podem contemplar al carrer de l’Argén, on trobem l’alfiz que emmarca els arcs del Portal de l’Argén, datats en el segle XI, antiga porta d’entrada a la ciutat.