fbpx

Arc de la Verònica

La seua denominació obeeix al fet que per la seua part interior conserva la imatge de la Santa Faç. D’acurades encara que de reduïdes proporcions, es compon d’un arc de mig punt amb dovelles extraordinàriament allargades, pròpies de les construccions musulmanes, encara que de la seua època de realització hi ha divergència entre els historiadors que li atribueixen origen romà, en uns casos, i medieval, en d’altres.