Art i cultura

Patrimoni:

Patrimoni Civil:

Esplendor Sagrat

Els inicis del Bisbat de Segorbe s’ endinsen en les profunditats de la història cristiana, però no es tenen dades escrites aneriors a l’ any 589 que es va celbrar el Concili III de Toledo.

La ciutat conserva nombroses mostres arquitectòniques religioses des del s. XIII fins als nostres dies, destacnt la Catedral Basílica, un conjunt artístic forat pel Claustre, la Torre Campanar, El Temple i el Museu Catedralici.

Concebuda segons l’ estil gòtic, allà pel s. XIII, només el Claustre es manté intacte fns al nostres dies. La Catedral, avui en ía, presenta l’ aspecte que li va deixar la reforma realitzada a finals del s. XVIII, convertint-la en l’ únic exemplar purament academista de l’ arquitectura religiosa a Espanya. Entre la resta de les esglésies que hi ha a Segorbe cdal destacar les de Sant Joaquim y Santa Anna, l’ Església del Seminari i l’Església del Seminari i l’ Església de Sant Martí, totes elles d’ estil Barroc.